Heeft u vragen?
Neem contact op

Deze site wordt onder­houden door Arom - juridisch adviesbureau ruimtelijke ordening & milieu.

Arom
Oud Brandevoort 12
5706 NE Helmond

0492-792491
06-11494589

Bestemmingsplan of omgevingsvergunning?

Bestemmingsplan of (projectafwijkings)omgevingsvergunning/ kruimelvergunning 
Bij de keuze voor de juiste procedure om een project mogelijk te maken zijn een paar aspecten van belang. Eerst wordt gekeken naar de omvang van het project. Voor kleinere projecten is een omgevingsvergunning veelal het aangewezen instrument. De ruimtelijke onderbouwing is hierbij beperkt in omvang en de verplichting om het project binnen een bepaalde periode in het bestemmingsplan op te nemen bestaat niet meer.

Een bestemmingsplan lijkt het aangewezen instrument als het gaat om grotere projecten, zoals de realisatie van veertig woningen of de ontwikkeling van een stationslokatie.

Aan een omgevingsvergunning ligt een concreet project ten grondslag en er kunnen geen algemene regels in worden opgenomen. In een bestemmingsplan worden daarentegen regels opgenomen die voor herhaalde toepassing zijn. Bij het bestemmingsplan kan rekening worden gehouden met wijzigingen in het project door het project wat ruimer te bestemmen. Bij een omgevingsvergunning dient het project  concreet te zijn uitgewerkt en kunnen in een later stadium in principe geen wijzigingen worden doorgevoerd zonder de procedure opnieuw te doen. Wel kan een afwijkingsvergunning voor het strijdig gebruik worden aangevraagd en in een later stadium een (bouw)omgevingsvergunning voor het gebouw.
Het college van burgemeester en wethouders kunnen de omgevingsvergunning dan verlenen indien de raad een besluit t.a.v. de verklaring van geen bedenkingen heeft genomen (!inclusief exploitatieplan en weigering omgevingsvergunning)

Een mogelijk nadeel van een projectafwijkingsbesluit is, dat er twee rechtsgangen zijn: beroep bij de rechtbank en hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak raad van state. In de bestemmingsplanprocedure is er een rechtsgang: beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak raan van state.

Naast de omgevingsvergunning bij afwijking van het bestemmingsplan is er de kruimelvergunning. Dit instrument kan ook toegepast worden bij transformaties van grote gebouwen. Zie voor meer informatie de pagina 'kruimelvergunning'.

Leges
Wat de legeskosten betreffen is er geen duidelijk verschil aan te geven tussen beide. Sommige gemeenten rekenen meer geld voor het opstellen van bestemmingsplan dan voor een ruimtelijke onderbouwing. Wel worden er veelal verschillende bedragen gehanteerd als de aanvrager het bestemmingsplan of de ruimtelijke onderbouwing zelf aanlevert. Hierbij dient dan wel aan de digitaliseringseisen en aan gemeentelijke handboeken te worden volodaan.
Bij de Gemeente Einhoven, bijv., zijn de kosten (2014), in het kort, als volgt verdeeld: zelf aanleveren bestemmingsplan volgens het gemeentelijk handboek: € 4120,- en het zelf aanleveren van een ruimtelijke onderbouwing € 4162,-. Als je ervoor kiest om de gemeente het bestemmingsplan te laten opstellen dan kost dat € 6180,- respectievelijk € 9471,-. Hierbij dient in ogenschouw te worden genomen dat het zelf laten opstellen van de stukken, in het algemeen, tijdwinst met zich mee kan brengen als men het door een professioneel bureau laat doen. 

Vragen of offerte nodig?
Wilt u een bestemmingsplan of een ruimtelijke onderbouwing? Of heeft u andere vragen?
Neem vrijblijvend contact op met mr. Krijn de Ruijter
AROM heeft al meer dan 10 jaar ervaring met het opstellen van bestemmingsplannen en ruimtelijke onderbouwingen. Wij werken voor stedenbouwkundige bureaus, gemeenten, bedrijven en particulieren door het hele land. Door jarenlange werkervaring bij een stedenbouwkundig bureau en bij grote en middelgrote gemeenten door het land kunnen wij de haalbaarheid van planologische regeling goed inschatten. Door ruime ervaring in procedures bij Rechtbank en Raad van State weten we bovendien wat de faalkans van een planologische regeling is.