Heeft u vragen?
Neem contact op

Deze site wordt onder­houden door Arom - juridisch adviesbureau ruimtelijke ordening & milieu.

Arom
Oud Brandevoort 12
5706 NE Helmond

0492-792491
06-11494589

Bestemmingsplan wijzigen

Wat is het?

In een bestemmingsplan staan regels over het gebruik van de grond en van de gebouwen die daarop staan. Het gaat altijd over een bepaald gebied. Het bestemmingsplan biedt u antwoord op vragen zoals:

• Mag in het gebied gebouwd of verbouwd worden?

• Hoe mag een stuk grond gebruikt worden?

• Mogen wegen worden aangelegd?

• Mogen bedrijven zich vestigen in het gebied?

Wilt u grond of gebouwen anders gebruiken dan in het bestemmingsplan staat? Dan kunt u de gemeente vragen het bestemmingsplan aan te passen.

Wat dient u te weten?

Iedereen die er belang bij heeft kan vragen een bestemmingsplan aan te passen. Dit is bijvoorbeeld zo als u in het gebied woont waar het plan over gaat.

U kunt vragen een bestaand bestemmingsplan aan te passen. Maar u kunt ook vragen om een verandering in een bestemmingsplan dat nog niet definitief is.

Het is verstandig om voorafgaand aan het indienen van een verzoek om bestemmingsplanherziening of -wijziging eerst een verzoek om vooroverleg in te dienen.

Hoe werkt het?

Neem eerst contact op met de gemeente of uw adviseur. Dan weet u meteen of u kunt vragen om verandering in een bestemmingsplan en hoe u dit doet of kunt laten doen.

Aanpassen bestemmingsplan dat nog niet definitief is

De gemeente of adviesbureau maakt een ontwerpbestemmingsplan dat iedereen 6 weken lang kan bekijken. Dit wordt vooraf bekendgemaakt in een huis-aan-huisblad en de gemeentelijke website. Daarna doet u het volgende:

• Bekijk het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeente of via Ruimtelijkeplannen.nl.

• Geef uw mening over het plan (zienswijze). Doe dit binnen 6 weken nadat het is bekendgemaakt.

• De gemeente stelt daarna het bestemmingsplan vast. Nu kunt u beroep indienen als u het plan nog steeds wilt veranderen. Doe dit binnen 6 weken nadat het is vastgesteld.

• Uw beroep dient u in bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Aanpassen bestaand bestemmingsplan

U vraagt de gemeente om het bestaande bestemmingsplan aan te passen. Is de gemeente het met u eens? Dan kan zij het bestemmingsplan aanpassen. Hieraan zijn meestal kosten verbonden.

Vragen of offerte nodig?

Wilt u offerte voor een bestemmingsplan of een ruimtelijke onderbouwing? Of heeft u andere vragen?

Neem vrijblijvend contact op mr. Q.W.J. (Krijn) de Ruijter uit Helmond van AROM op www.arom.nl.

AROM heeft ruim 10 jaar ervaring met het wijzigen van bestemmingsplannen. De ruime ervaring die is opgedaan in dienst bij gemeenten kan bij uw project van pas komen.

Disclaimer

De informatie op deze site is bedoeld ter voorlichting en kan niet worden gebruikt als advies in individuele situaties. In die gevallen kan vanzelfsprekend een op de specifieke situatie toegesneden advies worden gegeven. Hoewel deze site met de grootst mogelijke zorgvuldigheid tot stand is gekomen, aanvaardt Arom geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of andere onjuistheden (of de gevolgen daarvan).