Heeft u vragen?
Neem contact op

Deze site wordt onder­houden door Arom - juridisch adviesbureau ruimtelijke ordening & milieu.

Arom
Oud Brandevoort 12
5706 NE Helmond

0492-792491
06-11494589

Omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning werd in Nederland op 1 oktober 2010 ingevoerd ter vervanging van verschillende vergunningen zoals de bouwvergunning, milieuvergunning, gebruiksvergunning, aanlegvergunning en kapvergunning.

De omgevingsvergunning is wettelijk geregeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). De omgevingsvergunning kan bij één loket, digitaal of op papier, bij de gemeente worden aangevraagd.

Voor de aanvraag geldt één procedure waarop één besluit volgt. Eenvoudige aanvragen, bijvoorbeeld voor bouwen, volgen de reguliere procedure.

De beslistermijn is acht weken. Complexere aanvragen zoals bijvoorbeeld afwijken van het bestemmingsplan volgen een uitgebreide procedure. Daarbij is de beslistermijn zes maanden.