Heeft u vragen?
Neem contact op

Deze site wordt onder­houden door Arom - juridisch adviesbureau ruimtelijke ordening & milieu.

Arom
Oud Brandevoort 12
5706 NE Helmond

0492-792491
06-11494589

Omgevingswet

Met een nieuwe Omgevingswet is het de bedoeling van het rijk om de wet- en regelgeving m.b.t. de omgeving te vereenvoudigen. Een eenvoudiger en beter samenhangend omgevingsrecht draagt er vervolgens aan bij om actiever en efficiënter aan een dynamische en duurzame leefomgeving te kunnen werken.

De nieuwe wet zal daarmee een aanzienlijke inhoudelijke reductie van regels, wetten en regelingen op het terrein van de fysieke leefomgeving betekenen.

Doel

Het doel van de wet is ten eerste om besluitvorming in het fysieke domein te het versnellen en te verbeteren. Daarnaast wordt de integratie van plannen en toetsingskaders beoogd. Ten derde wordt het vergroten van de bestuurlijke afwegingsruimte beoogd. Tenslott zou onderzoek doelmatiger dienen te worden uitgevoerd. 

De Omgevingswet wordt ontwikkeld door een interdepartementale programmadirectie 'Eenvoudig Beter'. Onder dit programma valt ook de Crisis- en herstelwet (Chw).

Wat betekent de Omgevingswet voor burgers, bedrijven en overheden?

Hieronder volgen 3 voorbeelden.

Er komt 1 Omgevingsplan voor overheden

Sommige gemeenten hebben nu meer dan 100 bestemmingsplannen. In zo'n plan staat waarvoor een stuk grond of een gebouw mag worden gebruikt. Hiervoor in de plaats komt 1 omgevingsplan voor het hele gebied. Dit betekent minder regels en meer samenhang.

Er komt 1 loket voor burgers en bedrijven

Willen burgers of bedrijven straks een project of activiteit starten? Dan hoeven zij nog maar bij 1 loket 1 vergunning (digitaal) aan te vragen. Daarna neemt de gemeente of de provincie een beslissing. Zijn ze beide verantwoordelijk voor de vergunningaanvraag? Dan neemt alsnog 1 van beide de beslissing. Dit is makkelijker voor de aanvrager en de vergunningsaanvraag is sneller afgehandeld.

Bedrijven hoeven minder onderzoek te doen

Om een vergunning te krijgen voor een ruimtelijk project, dienen bedrijven onderzoek te doen (bijvoorbeeld bodemonderzoek). Door de Omgevingswet zijn onderzoeksgegevens straks langer geldig. Hierdoor is het makkelijker om ze opnieuw te gebruiken. Sommige onderzoeksverplichtingen zijn helemaal niet meer nodig. Dit betekent minder kosten.

Voortgang

Het streven is op de inwerkingtreding van de Omgevingswet in 2018. Daarvoor dient publicatie van het wetsvoorstel in Staatsblad in 2016 plaatst te vinden.