Heeft u vragen?
Neem contact op

Deze site wordt onder­houden door Arom - juridisch adviesbureau ruimtelijke ordening & milieu.

Arom
Oud Brandevoort 12
5706 NE Helmond

0492-792491
06-11494589

Parkeren in bestemmingsplan

Parkeren voortaan in bestemmingsplannen regelen
Als een gemeente parkeereisen wil opleggen dan is het voortaan verplicht om die op te nemen in het bestemmingsplan. Dit vanwege een reparatiewet die op 29 november 2014 in werking is getreden (Reparatiewet BZK, Staatsblad 2014 Jaargang 2014, Nr. 458).

De reparatiewet betreft de stedenbouwkundige bepalingen uit de bouwverordening. Gemeenten dienen deze voor 1 juli 2018 op te nemen in bestemmingsplannen.

Bestaande bestemmingsplannen
Er is een overgangstermijn voor bestaande bestemmingsplannen tot 1 juli 2018. Na die datum verliezen de stedenbouwkundige bepalingen in de bouwverordening hun (aanvullende) werking voor bestaande bestemmingsplannen. Deze kunnen niet meer als vangnet dienen en dienen te zijn ondergebracht in het bestemmingsplan. Dit kan bijvoorbeeld door een paraplu bestemmingsplan.

Bestemmingsplannen in procedure
Wanneer de gemeenteraad een nieuw bestemmingsplan vaststelt, treedt de nieuwe regeling in werking. De stedenbouwkundige bepalingen uit de bouwverordening zijn per direct niet meer van toepassing. Dat kan dus al ruim eerder dan 1 juli 2018 het geval zijn.

Pas bestemmingsplannen nu al aan
Dit betekent dat op korte termijn moet worden bekeken of deze ontwerpbestemmingsplannen nog moeten worden aangepast, vóór ze definitief worden vastgesteld.

Afhankelijk van de situatie kan gekozen voor een voorwaardelijke verplichting in de regels of een verwijzing naar parkeerbeleid.

Vragen?
Wilt u een nieuw bestemmingsplan met de juiste parkeerregeling? Of heeft u vragen over uw rechtspositie?
Neem vrijblijvend contact op met mr. Krijn de Ruijter