Heeft u vragen?
Neem contact op

Deze site wordt onder­houden door Arom - juridisch adviesbureau ruimtelijke ordening & milieu.

Arom
Oud Brandevoort 12
5706 NE Helmond

0492-792491
06-11494589

Partiële herziening

Partiële herzieningen of facetbestemmingsplan zijn bestemmingsplannen waarbij het geldende  bestemmingsplan ook na de herziening van kracht blijft. Het gaat bij dit soort plannen vaak om een kleine correctie van een bestemming (bijv. vergroting bouwblok woning) of van een voorschrift/ regel. Het kan ook gaan om een aspect (facet) waarbij meerdere bestemmingsplannen tegelijkertijd worden herzien.
Facetbestemmingsplannen worden bijvoorbeeld opgesteld voor geluidzones behorende bij gezoneerde industrieterreinen.

Een partiële herziening of facetbestemmingsplan is iets anders dan een 'postzegel'bestemmingsplan waarbij de geldende regeling, zowel plankaart (verbeelding) als voorschriften (regels), in zijn geheel verdwijnt in ruil voor het nieuwe bestemmingsplan.

Heeft u een plan dat in strijd is met het bestemmingsplan?

En dient u bij de gemeente een nieuw bestemmingsplan of ruimtelijke onderbouwing aan te leveren? Als specialist in bestemmingsplannen kan ik u helpen met:

  • De benodigde onderzoeken, bijv. akoestisch onderzoek en bodemonderzoek;
  • Het beoordelen van de onderzoeksresultaten;
  • Het bestemmingsplan op te stellen, inclusief digitale versie van de verbeelding (plankaart), planregels en toelichting;
  • Reageren in juridische procedures (inspraak, zienswijzen en beroep).

Heeft u vragen? Neem contact met mij op. 

Disclaimer 

De informatie op deze site is bedoeld ter voorlichting en kan niet worden gebruikt als advies in individuele situaties. In die gevallen kan vanzelfsprekend een op de specifieke situatie toegesneden advies worden gegeven.

Hoewel deze site met de grootst mogelijke zorgvuldigheid tot stand is gekomen, aanvaardt Arom geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of andere onjuistheden (of de gevolgen daarvan).