Heeft u vragen?
Neem contact op

Deze site wordt onder­houden door Arom - juridisch adviesbureau ruimtelijke ordening & milieu.

Arom
Oud Brandevoort 12
5706 NE Helmond

0492-792491
06-11494589

Standaarden

Om binnen de ruimtelijke ordening goed en efficiënt digitaal te kunnen werken, zijn standaarden ontwikkeld. Het betreft de volgende standaarden:

  • IMRO2012 (Informatie Model Ruimtelijke Ordening 2012),
  • SVBP2012 (Standaard voor Vergelijkbare Bestemmingsplannen 2012),
  • STRI2012 (Standaard Toegankelijkheid Ruimtelijke Instrumenten 2012).

De standaarden regelen de aspecten van inrichting, vormgeving, verbeelding, beschikbaarstelling, authenticiteit, integriteit en volledigheid.  

Overgang standaard van 2008 naar 2012

Het stapsgewijs overschakelen van de RO Standaarden 2008 naar RO Standaarden 2012 in de periode 1 oktober 2012 tot 1 juli 2013 is toegestaan conform de Regeling standaarden ruimtelijke ordening. Een met de RO Standaarden 2008 opgesteld bestemmingsplan of een andere ruimtelijk visie of besluit dat als ontwerp ter inzage is gelegd voor 1 juli 2013, mag na 1 juli 2013 zowel op basis van de RO standaarden 2008 als de RO standaarden 2012 worden vastgesteld. De manifesten van bronhouders moeten echter wel op 1 juli 2013 voldoen aan de Standaard Toegankelijkheid Ruimtelijke Instrumenten (STRI2012). De 2012 manifesten bevatten zowel 2008 als 2012 plannen, visies en besluiten.

Het louter overschakelen van de RO Standaarden 2008 naar de RO Standaarden 2012 geldt niet als een gewijzigde vaststelling, omdat de overgang van de gehanteerde standaarden geen invloed heeft op de inhoud van het ruimtelijk besluit.

(Bron: Geonovum.nl)