Heeft u vragen?
Neem contact op

Deze site wordt onder­houden door Arom - juridisch adviesbureau ruimtelijke ordening & milieu.

Arom
Oud Brandevoort 12
5706 NE Helmond

0492-792491
06-11494589

Vergunningsvrij bouwen

Voor het bouwen van bouwwerken is in principe een omgevings(bouw)vergunning nodig. Dit is het geval als het bouwen en het gebruik daardoor in strijd is met het bestemmingsplan. 

In sommige gevallen is het mogelijk om vergunningsvrij te bouwen.  Alle vergunningsvrije situaties zijn opgenomen in bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (Bor). Dit zijn bijvoorbeeld erf- of perceelafscheidingen, dakkapellen en dakramen en bijgebouwen op het achtererf. Tevens zijn in deze bijlage eisen opgenomen ten aanzien van de situering en de maximale maatvoering van het bouwwerk.

Bouwplan niet op omgevingsloket online?

Wilt u uw woning of hoofdgebouw verbouwen of veranderen, maar uw bouwplannen komen niet voor in de lijst in het Omgevingsloket online? Ook dan mag dat in bepaalde gevallen zonder omgevingsvergunning. Hieronder ziet u welke voorwaarden dit zijn.

1. De nieuwe functie van de ruimte past na de verbouwing binnen het bestemmingsplan.Verbouwt u een garage tot slaapkamer en is de bestemming ‘wonen’, dan heeft u geen omgevingsvergunning nodig. Verbouwt u diezelfde garage tot bijvoorbeeld winkelruimte, dan is een omgevingsvergunning nodig.

2. De draagconstructie van het gebouw verandert niet. Als u bijvoorbeeld de constructie van het dak of een dragende muur doorbreekt, dan vraagt u wel een omgevingsvergunning aan.

3. Er verandert niets in de brandcompartimentering of subbrandcompartimentering van het gebouw. Bestaande brandwerende wanden en kozijnen mogen niet worden verplaatst of doorbroken.

4. De bebouwde oppervlakte wordt niet uitgebreid.

5. Het bouwwerk wordt niet vergroot, en het volume verandert dus ook niet.

Alleen als u aan al deze voorwaarden voldoet, mag u zonder omgevingsvergunning verbouwen.

Vragen

Het advies is om u goed te laten voorlichten over dit onderwerp. Het komt voor dat een garage die op het eerste gezicht vergunningvrij leek, dat later toch niet bleek te zijn.

Wilt u een vrijblijvende inschatting van uw situatie? Neem hieronder contact op met mr. Q.W.J. de Ruijter van AROM.

Disclaimer                                                                                                                                                                             De informatie op deze site is bedoeld ter voorlichting en kan niet worden gebruikt als advies in individuele situaties. In die gevallen kan vanzelfsprekend een op de specifieke situatie toegesneden advies worden gegeven. Hoewel deze site met de grootst mogelijke zorgvuldigheid tot stand is gekomen, aanvaardt Arom geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of andere onjuistheden (of de gevolgen daarvan).