Heeft u vragen?
Neem contact op

Deze site wordt onder­houden door Arom - juridisch adviesbureau ruimtelijke ordening & milieu.

Arom
Oud Brandevoort 12
5706 NE Helmond

0492-792491
06-11494589

Voorlopige voorziening bestemmingsplan

Beroep tegen een bestemmingsplan wordt ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State. Na afloop van de beroepstermijn treedt een bestemmingsplan normaal gesproken in werking. Een uitspraak op een beroepschrift tegen een bestemmingsplan kan enige tijd op zich laten wachten. In de tussentijd kunnen er onherstelbare gevolgen optreden. Bijvoorbeeld omdat een nieuwe weg wordt aangelegd op basis van het nieuwe bestemmingsplan. De weg zou in dat geval al gereed kunnen zijn voor de zittingsdag.

Voorkomen gevolgen bestemmingsplan
Om dat te voorkomen kan een voorlopige voorziening worden gevraagd. Deze wordt gevraagd bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State. De bedoeling van het verzoek is om het besluit van het bestuursorgaan te laten schorsen.

Schorsing hele bestemmingsplan
Een verzoek om voorlopige voorziening kan tegelijk met het beroepschrift worden ingediend. Het hele bestemmingsplan wordt daardoor geschorst totdat op verzoek is beslist (artikel 8.4 Wro).
Een verzoek om voorlopige voorziening kan ook later in de beroepsprocedure worden ingediend.

Voorlopige voorzieningen worden vaak op een zitting behandeld.
Vanwege de spoedeisendheid behandelt de Afdeling bestuursrechtspraak deze zaken op korte termijn.
Gemiddeld kan men binnen twee maanden na ontvangst van het verzoek een voorlopige uitspraak verwachten.

Succesvolle toewijzing
Voor toewijzing van een voorlopige voorziening gelden de volgende voorwaarden (8:81 Awb):

- Er dient beroep te zijn ingesteld; 
- Er is een spoedeisend belang;
- Het besluit is onrechtmatig.

Een uitspraak in een voorlopige voorziening is een voorlopige uitspraak, die meestal geldt totdat de Afdeling bestuursrechtspraak de definitieve uitspraak (in de hoofdzaak) heeft gedaan.

Vragen

Wilt u vrijblijvend een inschatting van uw situatie? Neemt hieronder contact op met specialist omgevingsrecht mr. Krijn de Ruijter van juridisch adviesbureau AROM.