Heeft u vragen?
Neem contact op

Deze site wordt onder­houden door Arom - juridisch adviesbureau ruimtelijke ordening & milieu.

Arom
Oud Brandevoort 12
5706 NE Helmond

0492-792491
06-11494589

Wat mag waar

Het kadaster en Geonovum zijn in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu begonnen met de ontwikkeling van een mobiele website voor de ontsluiting van bestemmingsplannen. De site wordt aangeboden via http://ro.watmagwaar.nl/. Met deze site wordt ervaring opgedaan met het interactiever en op maat aanbieden van informatie uit bestemmingsplannen voor een breder publiek. Een tweede directe doelstelling is de directe ondersteuning voor smartphones en tablets. Hiermee loopt met vooruit op een noodzakelijke grote vernieuwing van Ruimtelijkeplannen.nl zelf, in een parallel spoor dat moet leiden tot een voorziening ten behoeve van de Omgevingswet.

Watmagwaar.nl wordt beschikbaar gesteld als een “beta” site. Het is een proef waarvan de juiste werking niet gegarandeerd kan worden. Er is ook nog geen gebruikersondersteuning bij het gebruik van deze site beschikbaar. Voor het raadplegen van de volledige planinformatie op de wettelijk vastgestelde wijze is Ruimtelijkeplannen.nl het officiële portaal.