Heeft u vragen?
Neem contact op

Deze site wordt onder­houden door Arom - juridisch adviesbureau ruimtelijke ordening & milieu.

Arom
Oud Brandevoort 12
5706 NE Helmond

0492-792491
06-11494589

Omgevingsplan of omgevingsvergunning?

Een omgevingsplan of omgevingsvergunning nodig? Het antwoord op die vraag is afhankelijk van uw project. Hieronder wordt een indicatie gegeven over wat het zou kunnen zijn.

De inhoud van een omgevingsplan bestaat uit verschillende gemeentelijke regels over de fysieke leefomgeving. Daarbij kunt u denken aan gezondheid, geluid, luchtkwaliteit, externe veiligheid, etc. Een omgevingsplan heeft betrekking op algemene regels en ruimtelijke ordening op lokaal niveau.

Een omgevingsvergunning is een toestemming die nodig is voor bepaalde activiteiten die impact kunnen hebben op de fysieke leefomgeving. De omgevingsvergunning heeft betrekking op specifieke activiteiten en is vereist wanneer er afgeweken moet worden van een omgevingsplan.

Afhankelijk van het project, kan AROM u adviseren over welke route u het beste kan volgen. Soms heeft een project zowel een omgevingsplan als een omgevingsvergunning nodig. Voor vragen kunt u contact opnemen met AROM. 


Disclaimer. De informatie op deze site is bedoeld ter voorlichting en kan niet worden gebruikt als advies in individuele situaties. In die gevallen kan vanzelfsprekend een op de specifieke situatie toegesneden advies worden gegeven. Hoewel deze site met de grootst mogelijke zorgvuldigheid tot stand is gekomen, aanvaardt AROM geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of andere onjuistheden (of de gevolgen daarvan).